Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 29 (2018) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VIỆC SỬ DỤNG XE MÁY CŨ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ HƯỚNG ĐẾN SỬ DỤNG XE MÁY AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Cát Tường, Phạm Thị Anh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 
S. 29 (2018) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHÔNG GIAN XANH - THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐÔ THI XANH CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Vân, Phạm Khánh Hòa, Thẩm Thị Ngọc Hân
 
S. 34 (2019) ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC BUNKER 2001 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ô NHIỄM DẦU NHIÊN LIỆU CỦA TÀU TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA THÀNH VIÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tân
 
S. 32 (2019) ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA TẤM KẾT CẤU VỎ TÀU COMPOSITE BỞI TRỌNG VẬT RƠI TỰ DO Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Vũ
 
S. 27+28 (2018) ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG Ag/A-RHA ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXI HÓA CO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Trung Thành, Ngô Thanh An, Huỳnh Thị Thanh Trúc
 
S. 32 (2019) ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CLUSTER CẢNG HẢI PHÒNG THEO MÔ HÌNH NỀN KINH TẾ XANH LAM Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thùy Linh
 
S. 32 (2019) ĐIỀU KHIỂN FUZZY – PID CHO HỆ THỐNG ĐIỆN ĐA KẾT NỐI Tóm tắt   PDF
Doàn Diễm Vương
 
S. 34 (2019) ĐIỀU KHIỂN MỜ ROBOTINO DI CHUYỂN BÁM THEO ĐƯỜNG ĐI ĐỊNH TRƯỚC Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Kiên
 
S. 27+28 (2018) ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ ĐỘNG DỰA TRÊN KỸ THUẬT NÂNG CAO FUZZY-PSO Tóm tắt   PDF
Đỗ Việt Dũng, Đặng Xuân Kiên, Hồ Lê Anh Hoàng
 
151 - 159 trong số 159 mục << < 2 3 4 5 6 7