Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27+28 (2018) PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN CHO DÒNG HÀNG HÓA LƯU CHUYỂN GIỮA ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á Tóm tắt   PDF
Trần Thị Anh Tâm
 
S. 27+28 (2018) PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHẬM TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Trần Quang Phú, Lê Thanh Liêm
 
S. 32 (2019) PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lan Hương
 
S. 27+28 (2018) PHÂN TÍCH TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ATGT ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đinh Minh Mẫn
 
S. 30 (2018) PHÂN TÍCH TỐI ƯU KẾT CẤU CẦU DẪN CHO TÀU KHÁCH HAI THÂN Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Bích, Đỗ Hùng Chiến
 
S. 27+28 (2018) PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ VÀ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC Tóm tắt   PDF
Lê Ngô Ngọc Thu
 
S. 27+28 (2018) PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ROBOT LẶN KHÔNG NGƯỜI LÁI Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Huy, Đinh Quang Vinh
 
S. 30 (2018) PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO THỰC TIỄN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Đạt
 
S. 31 (2019) PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG CỦA TỔ HỢP XE ĐẦU KÉO – SƠ MI RƠ MOÓC BẰNG MATLAB/SIMMECHANICS Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Nhân
 
S. 29 (2018) PID – NEURON CONTROLLER FOR SHIPS HEADING WITH NEURON INDENTIFICATION Tóm tắt   PDF
Nguyen Phung Hung, Vo Hong Hai
 
S. 27+28 (2018) PREDICTION OF SHIP MOTIONS IN HEAD WAVES USING LINEAR STRIP THEORY Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Hai Ha, Tran Ngoc Tu, Pham Thi Thanh Hai, Do Duc Luu
 
S. 30 (2018) PROPELLER SIMULATION IN OPEN-WATER CONDITION WITH BKASM - A USER INTERFACE BASED ON SNAPPYHEXMESH/OPENFOAM Tóm tắt   PDF
Ngo Khanh Hieu, Le Van Long, Mai Ngoc Luan, Nguyen Ho Hieu, Doan Minh Thien
 
S. 33 (2019) QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ PHÒNG CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thùy Dung
 
S. 29 (2018) SỰ PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN VỀ VIỆC LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN TỰ ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KHO LẠNH Tóm tắt   PDF
Đặng Trường Giang, Trương Ngọc Cường, Nguyễn Duy Anh
 
S. 27+28 (2018) SEISMIC DISPLACEMENT PREDICTION OF RETAINING WALLS UPON DEEP EXCAVATIONS IN HANOI Tóm tắt   PDF
Nguyen Van Hoa, N.S Nikiforova, Nguyen Duy Duan
 
S. 31 (2019) TÍNH TOÁN ĐẶC TRƯNG THỦY ĐỘNG CỦA CHÂN VỊT CÓ GẮN THIẾT BỊ PBCF BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Tú
 
S. 26 (2018) TỐI ƯU HỆ TMD ĐỂ GIẢM DAO ĐỘNG TRONG CẦU ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC Tóm tắt   PDF
Mai Lựu
 
S. 33 (2019) TỐI ƯU THÔNG SỐ HÌNH DÁNG TÀU THEO HƯỚNG GIẢM SỨC CẢN ÁP DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 
S. 27+28 (2018) TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG NHỰA NÓNG SỬ DỤNG POLYETHYLENE TÁI CHẾ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Đại Tú, Trần Viết Khánh
 
S. 27+28 (2018) TỪ TƯ DUY TIỂU NÔNG ĐẾN VẤN ĐỀ LỢI ÍCH NHÓM TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn
 
S. 31 (2019) TỰ ĐỘNG HÓA BIẾN ĐỔI THÔNG SỐ HÌNH DÁNG TÀU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LACKENBY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 
S. 29 (2018) THAM NHŨNG: KHÁI NIỆM, NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ Tóm tắt   PDF
Lê Anh
 
S. 33 (2019) THỰC TRẠNG GIÁ NHÓM CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 2015 - 2018 Tóm tắt   PDF
Huỳnh Chí Giỏi
 
S. 29 (2018) THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI Tóm tắt   PDF
Huỳnh Chí Giỏi
 
S. 33 (2019) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tài
 
101 - 125 trong số 159 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>