Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 29 (2018) MÔ HÌNH HÓA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CÓ XÉT ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC THAM SỐ ĐỘNG CƠ Tóm tắt   PDF
Phạm Hoàng Nam, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Long
 
S. 30 (2018) MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH HỘI NGHỊ, TẠP CHÍ ONLINE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đặng Nhân Cách, Vũ Ngọc Bích
 
S. 29 (2018) MÔ PHỎNG BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Tóm tắt   PDF
Phạm Tâm Thành, Vũ Ngọc Minh
 
S. 34 (2019) MÔ PHỎNG SÓNG LAN TRUYỀN PHÍA TRÊN ĐÊ CHẮN SÓNG NGẦM KẾT CẤU RỖNG TRONG VÙNG NƯỚC NÔNG Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Nghi
 
S. 27+28 (2018) MỘT ỨNG DỤNG CỦA KHAI TRIỂN TAYLOR Tóm tắt   PDF
Võ Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Hậu
 
S. 31 (2019) MỘT SỐ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG CHO THƯ VIỆN TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (MLC-2006) THÔNG QUA NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THƯ VIỆN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN Tóm tắt   PDF
Thân Thị Lệ Quyên
 
S. 31 (2019) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN NGÀNH ĐI BIỂN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khoán
 
S. 27+28 (2018) MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA KRISHNAMURTI VỀ NHẬN THỨC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Bừng, Vũ Ngọc Lanh
 
S. 30 (2018) MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Văn, Lê Văn Trọng, Huỳnh Văn Kiệt, Hoàng Thị Xuân
 
S. 27+28 (2018) MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH NHIỆT CỦA ĐÁ MẸ Ở TRŨNG ĐÔNG QUAN, MIỀN VÕNG HÀ NỘI, BỂ SÔNG HỒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Tuấn, Trần Thị Mai Hương, Kiều Phúc
 
S. 32 (2019) METAL DOPED TITANIUM DIOXIDE FOR REMOVAL OF FORMALDEHYDE VAPOR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhật Huy
 
S. 30 (2018) MODELING OF CONCRETE MACROSTRUCTURE Tóm tắt   PDF
Nguyen Trong Tam
 
S. 34 (2019) NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP) Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Thức
 
S. 31 (2019) NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG DỰA TRÊN CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN (PBC) TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Hoài Linh
 
S. 30 (2018) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐẾN THỜI GIAN TIẾP CẬN CÁC ĐÁM CHÁY TRÊN ĐƯỜNG BA MƯƠI THÁNG TƯ, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tóm tắt   PDF
Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Bá Hoàng
 
S. 27+28 (2018) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Liên
 
S. 33 (2019) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG GIS TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Đức
 
S. 30 (2018) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANATE NANOTUBES XỬ LÝ MÀU PROCION MX TRONG NƯỚC Tóm tắt   PDF
Võ Nguyễn Xuân Quế, Ngô Vĩnh An, Trần Thịnh, Nguyễn Nhật Huy
 
S. 30 (2018) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÔ HÌNH TÀU PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hoa
 
S. 29 (2018) NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TUYẾN ĐÊ BIỂN ĐẤT ĐẮP Ở VÙNG BIỂN CÀ MAU Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thùy Duyên, Phạm Văn Hòa
 
S. 32 (2019) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG HỢP LÝ CHO THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tóm tắt   PDF
Võ Xuân Lý
 
S. 33 (2019) NGHIÊN CỨU HOÁN CẢI HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KIỂU CHẾ HÒA KHÍ ĐỘNG CƠ Ô TÔ CORONA 1989 THÀNH KIỂU ĐIỀU KHIỂN PHUN NHIÊN LIỆU – ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Sa, Phạm Văn Thức
 
S. 27+28 (2018) NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ RỦI RO CÁC SIÊU DỰ ÁN GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Yến Thảo, Trần Quang Phú
 
S. 33 (2019) NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG KHUYẾT TẬT RỖ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÚC FURAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROCAST Tóm tắt   PDF
Trần Pháp Đông
 
S. 30 (2018) NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN SỰ TƯƠNG TÁC THỦY ĐỘNG GIỮA CHONG CHÓNG VÀ THÂN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP RANSE Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Tú
 
51 - 75 trong số 159 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>