Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27+28 (2018) A PARAMETRIC STUDY OF CURVED STRAKE ON SUPPRESSION OF HORSESHOE VORTEX DUE TO THE WING-BODY JUNCTION Tóm tắt   PDF
Chuang Chi-Wen, Chen Jiahn-Horng, Hsin Ching-Yeh
 
S. 27+28 (2018) A RECOMMENDER SYSTEM BASED ON ONE-CLASS CLASSIFICATION Tóm tắt   PDF
Dang Nhan Cach, Bui Duong The
 
S. 27+28 (2018) A SOLUTION FOR REDUCING THE TEMPERATURE AND HUMIDITY EFFECTS ON THE ACCURACY OF TGS 2602 SENSOR IN MEASURING NH3 GAS CONCENTRATION Tóm tắt   PDF
Tran Thi Phuong Thao, Tran Sinh Bien, Nguyen Khac Khie,, Tran Hoai Linh
 
S. 32 (2019) APPLYING FINITE ELEMENT METHOD FOR WELLBORE STRESS AND STABILITY ANALYSIS Tóm tắt   PDF
Đỗ Quang Khánh
 
S. 33 (2019) ASSESSMENT OF NON-LINEAR REGRESSION APPROACH FOR BACK-ANALYSIS ON TUNNELLING-INDUCED SURFACE SETTLEMENT– A CASE STUDY IN HO CHI MINH CITY Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Bình
 
S. 33 (2019) ẢNH HƯỞNG ĐẶC TÍNH CẢNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC CẢNG CONTAINER VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Hà Minh Hiếu
 
S. 32 (2019) ỨNG DỤNG CFD PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CHÂN VỊT Tóm tắt   PDF
Cổ Tấn Anh Vũ
 
S. 27+28 (2018) ỨNG DỤNG CFD XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DÒNG CHẢY TRÊN TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI - THÍ ĐIỂM THỬ NGHIỆM TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Kỳ Quang, Vũ Văn Duy, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Văn Cang
 
S. 29 (2018) ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM TRONG XÁC ĐỊNH SỰ CỐ TRÀN DẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU APPLICATION OF REMOTE SENSING TECHNIQUES IN OIL SPILL EVENT: AN OVERVIEW Tóm tắt   PDF
Phan Minh Thụ, Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Phạm Thị Anh
 
S. 32 (2019) ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON TÍCH CHẬP LAI GHÉP ĐỂ XỬ LÝ ẢNH TRONG HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG TRỰC CA HÀNG HẢI Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Kiên
 
S. 32 (2019) ỨNG SUẤT CỤC BỘ CỦA CÁC LOẠI LỖ BU LÔNG XÉT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA ỨNG SUẤT DƯ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Điềm
 
S. 34 (2019) BẢN ĐỒ HÀNH LANG TƯỜNG MINH: BẢN ĐỒ CHO BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐA ĐỐI TƯỢNG Tóm tắt   PDF
Trần Nhật Hoàng Anh
 
S. 34 (2019) BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CÁC TỈNH, THÀNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
S. 26 (2018) BỘ QUAN SÁT TỐC ĐỘ SỬ DỤNG LOGIC MỜ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG SPIM HIỆU SUẤT CAO Tóm tắt   PDF
Phạm Thúy Ngọc, Nguyễn Hữu Khương, Đồng Văn Hướng
 
S. 31 (2019) BIẾN ĐỘNG BỨC XẠ QUANG HỢP VÙNG BIỂN NAM TRUNG BỘ TỪ DỮ LIỆU VỆ TINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Vân
 
S. 31 (2019) CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH ÊM DỊU, ỔN ĐỊNH, AN TOÀN VÀ KINH TẾ CỦA Ô TÔ TRONG CÁC HỆ THỐNG TREO HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Sơn
 
S. 34 (2019) CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê
 
S. 34 (2019) CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Nga
 
S. 34 (2019) CHẾ ĐỊNH QUYỀN CON NGƯỜI QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Ngô Thùy Dung
 
S. 34 (2019) CHỈ ĐẠO TÁC NGHIỆP TÀU CHỢ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hinh
 
S. 27+28 (2018) COMPARATIVE EVALUATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MIKE 21 IN ESTIMATING STORM SURGE LEVEL Tóm tắt   PDF
Bui Thi Thuy Duyen
 
S. 31 (2019) CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG HỆ LỤY XÃ HỘI CỦA NÓ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn
 
S. 27+28 (2018) DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN CỦA MÔ HÌNH DỊCH TỄ SIR VỚI BƯỚC CHUYỂN MARKOV Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Dương, Trần Đình Tướng
 
S. 32 (2019) DỰ BÁO SỰ GIA TĂNG SỨC CHỐNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC CỦA SÉT MỀM THEO ĐỘ SÂU VÀ THỜI GIAN TUYẾN ĐƯỜNG DỌC KÈ SÔNG BẢO ĐỊNH THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG Tóm tắt   PDF
Trương Văn Tính
 
S. 30 (2018) DEFORMATIONOF THIN-WALLED CIRCULAR TUBE SUBJECTED TO IMPACT THEREE-POINT BENDINGBYUSING NUMERICAL SIMULATION Tóm tắt   PDF
Ly Hung Anh
 
1 - 25 trong số 159 mục 1 2 3 4 5 6 7 > >>