Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

N

Nhật Lai, Nguyễn Thành, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Nhớ, Lương Công, Đại học Hàng hải Việt Nam
Nikiforova, N.S, National University of Civil Engineering
Ninh, Trần Đăng

O

Ono, Yoshihisa, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.

P

Phú, Trần Quang, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Phú, Trần Quang, Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Phú Nhân, Phòng Ngô, Cục Đăng kiểm Việt Nam
Phúc, Kiều, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Phúc, Vương Đức, Đại học Hàng hải Việt Nam
Phuong Thao, Tran Thi, Đại học Hàng hải Việt Nam
Phương, Nguyễn Quang, Phòng KT-HT huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Phương, Nguyễn Hoàng
Phương, Nguyễn Hoàng, Học viện Chính trị Khu vực 2
Phương, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Phương, Võ Công, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Phương Thảo, Nguyễn Thị, Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Phương Thảo, Phạm Thị, Viện Vật lý TPHCM
Pop Ion, Octavian, University of Limoges

Q

Quan, Phan Van, Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Quang, Phạm Kỳ, Đại học Hàng hải Việt Nam
Quân, Đào Minh, Đại học Hàng hải Việt Nam
Quân, Đỗ Hồng
Quế, Võ Nguyễn Xuân, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc Anh, Lê Văn, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

151 - 175 trong số 271 mục    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>