Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

T

Trung, Trần Văn, ĐH Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Truong, Vu Thanh, Học viện Kỹ thuật quân sự
Tsuji, Takeshi, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.
Tu, Tran Ngoc, Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Tu, Tran Ngoc, Đại học Hàng hải Việt Nam
Tuấn, Hoàng Anh, Đại học GTVT TPHCM
Tuấn, Hoàng Quốc
Tuấn, Nguyễn Minh, Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Tuấn, Nguyễn Minh
Tuấn, Nguyễn, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tuấn, Phạm Văn, Đại học SPKT Vinh, Nghệ An
Tuấn, Vũ Anh, Đại học Việt Đức, Bình Dương
Tuyết Lê, Nguyễn Thị
Tướng, Trần Đình, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

U

Ulmet, Laurent, University of Limoges

V

Vân, Trần Thị
Vân, Trần Thị, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Việt, Phạm Văn, Đại học Hàng hải Việt Nam
Viet Hung, Tran Dang, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Vinh, Tran Canh, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Vinh, Trần Quang, Đại học Bách khoa TPHCM
Vinh, Đinh Quang, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Vu, Tran Thanh, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Vũ, Huỳnh Văn
Văn, Phạm Quang, Đại học Công nghệ TP.HCM

226 - 250 trong số 271 mục    << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>