S. 34 (2019)

Mục lục

Bài viết

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CÁC TỈNH, THÀNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Phương 5
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC BUNKER 2001 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ô NHIỄM DẦU NHIÊN LIỆU CỦA TÀU TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA THÀNH VIÊN Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tân 10
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CHẤM BÀI TẬP LẬP TRÌNH Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Tiên 16
XÂY DỰNG WEB HỖ TRỢ SINH VIÊN THỰC HÀNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh 21
XẤP XỈ ĐỘNG LỰC HỌC TÀU THỦY VÀ XÁC ĐỊNH THAM SỐ MÔ HÌNH ĐIỀU ĐỘNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng 28
BẢN ĐỒ HÀNH LANG TƯỜNG MINH: BẢN ĐỒ CHO BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐA ĐỐI TƯỢNG Tóm tắt PDF
Trần Nhật Hoàng Anh 33
DESIGN OF A SINGLE MICROSTRIP ANTENNA FOR THE FUTURE 5G MOBILE COMMUNICATION NETWORKS Tóm tắt PDF
Trần Thị Bích Ngọc 39
ĐIỀU KHIỂN MỜ ROBOTINO DI CHUYỂN BÁM THEO ĐƯỜNG ĐI ĐỊNH TRƯỚC Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Kiên 45
MÔ PHỎNG SÓNG LAN TRUYỀN PHÍA TRÊN ĐÊ CHẮN SÓNG NGẦM KẾT CẤU RỖNG TRONG VÙNG NƯỚC NÔNG Tóm tắt PDF
Vũ Văn Nghi 50
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁT GIỒNG ĐỊA PHƯƠNG LÀM CỐT LIỆU MỊN ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Tóm tắt PDF
Hoàng Quốc Tuấn 57
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Lê 65
CHỈ ĐẠO TÁC NGHIỆP TÀU CHỢ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hinh 72
CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM Tóm tắt PDF
Phạm Thị Nga 78
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO KINH TẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 1 BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN: TIẾP CẬN THEO PHƯƠNG PHÁP ANP Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Yến Thảo 83
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP) Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Thức 89
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tài 95
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt PDF
Phạm Hùng Đức 101
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ DUY TRÌ PHÁT TRIỂN MẪU DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Trần Đăng Ninh 105
CHẾ ĐỊNH QUYỀN CON NGƯỜI QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngô Thùy Dung 112