Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 29 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VIỄN THÁM TRONG XÁC ĐỊNH SỰ CỐ TRÀN DẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU APPLICATION OF REMOTE SENSING TECHNIQUES IN OIL SPILL EVENT: AN OVERVIEW

Phan Minh Thụ, Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Phạm Thị Anh

Tóm tắt


Với mật độ giao thông dày đặc, Biển Đông là một trong những tuyến vận tải bận rộn nhất và quan trọng nhất thế giới và cũng là nơi nhạy cảm cao đối với sự cố tràn dầu do các hoạt động hàng hải gây ra. Sự cố tràn dầu trên biển có thể gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế - xã hội và tổn thương môi trường biển. Vì vậy, việc xác định phạm vi của vết dầu loang từ các sự cố tràn dầu là cần thiết để từ đó cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình mô phỏng lan truyền dầu trên biển, từ đó hỗ trợ đưa ra những biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu những tác hại đối với nền kinh tế và môi trường, trong đó viễn thám là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích, nhanh chóng và hiệu quả. Bài báo đã tổng quan các phương pháp ảnh viễn thám với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để xác định sự cố tràn dầu trên Biển Đông nói riêng và trên thế giới nói chung.


Toàn văn: PDF