Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Tóm tắt


Bài báo này trình bày và phân tích các đánh giá của các nhà khoa học trong và ngoài nước cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng có các định nghĩa và khái niệm khác nhau về DNNVV phụ thuộc vào các ngành công nghiệp, các quy định pháp lý của mỗi nền kinh tế. Bên cạnh đó, bài báo cũng đưa ra một cái nhìn tổng thể về quản lý nguồn nhân lực (QLNNL) của các DNNVV với những phân tích quan trọng tương ứng tình hình QLNNL tại các DNNVV của Việt Nam. Để có một cái nhìn thực tế, bài báo thực hiện khảo sát và nghiên cứu các đặc trưng về lực lượng lao động của 90 DNNVV tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và đưa ra một số khuyến nghị cho QLNNL của các DNVVN của tại khu vực TP.HCM.

 


Toàn văn: PDF