Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 34 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CÁC TỈNH, THÀNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

Nguyễn Hoàng Phương

Tóm tắt


Hiện nay, du lịch là một trong những ngành có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động du lịch đã gây ra những hệ lụy đến môi trường. Vào các kỳ nghỉ lễ kéo dài, sự quá tải của du khách đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái khu du lịch và làm tăng mức độ suy thoái, ô nhiễm nguồn nước ngầm, đặc biệt là khu ven biển. Do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của khách du lịch tăng nhanh đã góp phần làm giảm trữ lượng và tăng khả năng ô nhiễm các nguồn nước mặt. Không những thế, hoạt động du lịch làm tăng lượng khí thải, tăng nguy cơ ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các đô thị du lịch. Nếu chỉ tính đến tác động của các thiết bị điều hòa nhiệt độ dùng trong hệ thống khách sạn du lịch thì lượng khí CFCs (loại khí thải chính ảnh hưởng đến tầng ô-zôn của khí quyển) thải ra cũng có tác động không nhỏ đến môi trường. Vào mùa du lịch, nhất là các ngày lễ hội, cuối tuần, lượng xe du lịch tập trung chuyên chở khách đến các trung tâm đô thị du lịch gây ách tắc giao thông và làm tăng lượng khí thải CO2 vào môi trường. Trong thời gian tới, để hướng tới phát triển du lịch bền vững, mỗi người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương nơi có hoạt động du lịch cần tiếp tục nâng cao ý thức và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường là chính sách hàng đầu của các tỉnh Duyên hải miền Trung.

 


Toàn văn: PDF