Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở MỘT SỐ LOÀI THUỶ SINH VẬT Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Phương Ngoan, Đặng Thị Hương Hà, Phó Thị Thúy Hằng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Dương Văn Tân
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY IN VITRO TỪ ĐOẠN THÂN CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis L.) Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thủy, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN TỎI ĐEN TỪ GIỐNG TỎI BẢN ĐỊA ĐỒNG MU CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị Kim Hoa, Phạm Bằng Phương, Tạ Thị Lượng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Sinh Huỳnh, Kiều Thị Thu Hương, Ngô Xuân Bình
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG 3D-NANO-CELLULOSE HẤP PHỤ BERBERIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG BỌC THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA Ở THỊT LỢN TIÊU THỤ TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Tính
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ KỲ THƯỢNG, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Vân, Lê Ngọc Công
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH SÁN LÁ GAN Ở TRÂU NUÔI TẠI TỈNH HÀ GIANG VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Trang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Vang
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TẾCH DÒNG VN19, VN34 (TECHTONA GRANDIS LINN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CHI BỒ AN – COLONA CAV. (HỌ ĐAY – TILIACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Anh Đức, Ngô Thùy Linh, Kiều Cẩm Nhung
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI VÀ PHÁT SINH LOÀI CỦA CHI CÓC SPONDIAS L. (ANACARDIACEAE) Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Chí Toàn, Nguyễn Văn Dư, Omollo Omondi Wyckliffe, Liu Bing
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Liên, Lương Thị Minh Huế, Đào Thị Hằng
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁI SINH ĐA CHỒI CÂY DIỆP HẠ CHÂU (Phylianthus urinaria L.) Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hà, Phạm Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Tâm
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM NƯỚC CHANH LÊN MEN SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC Lactobacillus plantarum Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS) TRONG BẢO QUẢN GỖ THÔNG (PINUS LATTERI) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt Hưng
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6 Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Lan Oanh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vũ
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên, Phạm Khắc Hùng, Dương Thị Hà
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH HỢP CỦA GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA TRONG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Bùi Thị Hương Giang
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU SINH KHẢ DỤNG IN VIVO CỦA CHẾ PHẨM M3NC-MTC-CUR DÙNG CHO ĐƯỜNG UỐNG HOẶC QUA DA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÁCH SiO2 TRONG THAN TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Thanh, Ngô Mạnh Hà, Vũ Văn Khánh
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ VÀ NHIỆT TỪ TRỊ CỦA HỆ HẠT NANÔ Co0,4Zn0,6Fe2O4 Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Nam, Phạm Thị Hồng Hoa, Vũ Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Thanh Phong, Đỗ Hùng Mạnh
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA MÀNG Ge PHA TẠP ĐIỆN TỬ TỪ NGUỒN RẮN GaP VÀ Sb BẰNG PHƯƠNG PHÁP EPITAXY CHÙM PHÂN TỬ Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU TẠO RỄ VÀ CÂY RÂU MÈO (Orthosiphon aristatus) IN VITRO Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thanh Nhàn, LAPHASY Thongkham
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CÔN TRÙNG GÂY HẠI VÀ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI Ở XÃ HOÀNG HOA THÁM, THÀNH PHỐ CHÍ LINH, HẢI DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Minh Hồng, Nguyễn Thanh Vân, Lê Trung Dũng
 
201 - 225 trong số 483 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>