Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR) Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROTEIN VÀ PHÂN TÍCH IN SILICO MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN CaSWEET Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Phùng Thị Vượng, Nguyễn Hà My, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, La Việt Hồng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGƯỠNG NGUY CƠ CỦA MỘT SỐ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN NHIỄM SẮC THỂ KHI SỬ DỤNG CÔNG THỨC 3T TRONG TRIPLE TEST TẠI NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Huyền Trinh, Lê Thanh Tùng
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NHÂN GIỐNG CÂY HOA HỒNG MÊ LINH - HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ Tóm tắt   PDF
La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Ngô Thị Quỳnh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABINE/CISPLATIN TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Phượng
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG HIẾU TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hăng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Trần Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Tiến
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC Tóm tắt   PDF
Đoàn Quang Thiệu
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN Tóm tắt
Lê Quang Dũng, Trần Lưu Hùng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trần Việt Cường, Nguyễn Phúc Chỉnh
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Đào Thị Hồng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CURCUMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG THỎ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG VI KHUẨN GRAM DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN LỚP VỊ TRÍ PROTEIN FARNESYLATION VỚI MÁY HỖ TRỢ VECTOR (SVM) VÀ CÂY QUYẾT DỊNH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN Tóm tắt
Dương Thế Hùng
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Trang
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA Tóm tắt
Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH ĐA HÌNH MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN MÓNG CÁI BỐ MẸ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Hương Hà, Vũ Thị Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng
 
176 - 200 trong số 323 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>