Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ LIÊN KẾT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM CHÈ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Hương Giang, La Quý Dương
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG THỰC ĐƠN VÀ BIỂN QUẢNG CÁO Ở THỊ TRẤN SAPA, LÀO CAI Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Nguyễn Thị Phương Dung, Dương Thị Hoàng, Đoàn Mỹ Hạnh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TÁC NGHIỆP TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh, Phùng Thị Kim Anh
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO DIODE PHÁT QUANG TRÊN NỀN VẬT LIỆU Ge/Si PHA TẠP ĐIỆN TỬ MẬT ĐỘ CAO ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUANG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BA CHỨC NĂNG: LÀM LẠNH - SƯỞI ẤM - KHỬ ẨM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HIỆN TƯỢNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG DẺO KHI TẠO HÌNH CHỮ U CHO TẤM VẬT LIỆU DP590 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn, Vương Gia Hải
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH, TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Hương, Đào Thị Thu Hương
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN HOẠT HÓA BẰNG AXIT SUNFURIC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hậu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN NHÂN TẠO Tóm tắt   PDF
Đỗ Tú Linh, Điêu Thị Mai Hoa
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus Unshiu Marc) TẠI BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị Đẹp, Hà Minh Tuân, Hứa Thị Toàn, Nguyễn Khánh Phượng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ XUÂN 2018 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Mai Thảo
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở MỘT SỐ LOÀI THUỶ SINH VẬT Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Phương Ngoan, Đặng Thị Hương Hà, Phó Thị Thúy Hằng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Dương Văn Tân
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐẤT LÚA NƯỚC SANG TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LÊN MEN TỎI ĐEN TỪ GIỐNG TỎI BẢN ĐỊA ĐỒNG MU CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tình, Đinh Thị Kim Hoa, Phạm Bằng Phương, Tạ Thị Lượng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Sinh Huỳnh, Kiều Thị Thu Hương, Ngô Xuân Bình
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MÀNG 3D-NANO-CELLULOSE HẤP PHỤ BERBERIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG BỌC THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH VẬT HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA Ở THỊT LỢN TIÊU THỤ TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Tính
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THẢM THỰC VẬT THỨ SINH TẠI XÃ KỲ THƯỢNG, HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Vân, Lê Ngọc Công
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH SÁN LÁ GAN Ở TRÂU NUÔI TẠI TỈNH HÀ GIANG VÀ DÙNG THUỐC ĐIỀU TRỊ Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Trang, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thị Vang
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG TẾCH DÒNG VN19, VN34 (TECHTONA GRANDIS LINN) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Liên, Lương Thị Minh Huế, Đào Thị Hằng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM NƯỚC CHANH LÊN MEN SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC Lactobacillus plantarum Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Hằng, Vi Đại Lâm, Vũ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DỊCH CHIẾT TỪ SẢ JAVA (CYMBOPOGON WINTERIANUS) TRONG BẢO QUẢN GỖ THÔNG (PINUS LATTERI) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt Hưng
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6 Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Hiệp, Đỗ Đình Lực, Nguyễn Thị Duyên, Lương Thị Minh Huế, Nguyễn Lan Oanh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Vũ
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG Tóm tắt   PDF
Giáp Thị Thùy Trang, Phạm Hữu Kiên, Phạm Khắc Hùng, Dương Thị Hà
 
126 - 150 trong số 323 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>