Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẠC LIÊU) Tóm tắt   PDF
Đào Thị Bích Hồng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CHUYỂN GEN GLYCINE MAX CHALCONE ISOMERASE 1A VÀO CÂY THUỐC LÁ THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMEFACIENS: MỘT MÔ HÌNH CHO TĂNG CƯỜNG BIỂU HIỆN GEN GmCHI1A Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Trang, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Hữu Quân
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam, Phan Văn Quynh
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Sơn, Nguyễn Thị Thiết
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC DẪN LIỆU VỀ CÔN TRÙNG NƯỚC Ở SUỐI SÉO MÝ TỶ VÀ SUỐI NẬM CANG THUỘC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Văn Hiếu, Đinh Thị Hải Yến
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN TẠO HÌNH CHO VẬT LIỆU SPCC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn, Luyện Thế Thạnh, Bành Tiến Long
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 Tóm tắt   PDF
cao phương nga, Vũ Bạch Diệp
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA BỐN LOÀI TRONG HỌ RHACOPHORIDAE HOFFMAN, 1932 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Tùng, Lê Trung Dũng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Hiền Lương
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC GIÁO DỤC STEM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh, Hà Trần Phương
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH NỬA VÔ HẠN SỬ DỤNG LƯỚI TỰA ĐỀU Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hùng, Bùi Thế Hùng, Lê Quang Ninh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CÁC YẾU TỐ PHI TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
Đỗ Năng Thắng
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Thảo
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phùng Quân
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thị Vân, La Quý Dương
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Hà
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG Tóm tắt
Trần Thị Thu Trang
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4 Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Mai Việt
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh
 
51 - 75 trong số 361 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>