Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC RỦI RO TRONG SẢN XUẤT CỦA NÔNG HỘ VÙNG CHÈ TÂN CƯƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tâm, Lê Thị Minh, Lê Thị Hồng Phương
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 SAO ĐỔI NGÔI CỦA CHU VĂN – MỘT TIỂU THUYẾT CHÂN THỰC VỚI DẤU ẤN “TIÊN BÁO” TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Hải
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Tóm tắt   PDF
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỚI NĂM 2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hiền, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hoằng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH DANH LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) THU TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lò Thị Mai Thu, Trịnh Thị Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quân, Kiều Thị Trà Giang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lại Thu Uyên
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thúy Hoa
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SỰ TỰ TIN TRONG THỰC HÀNH KỸ NĂNG LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Huyền
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA LỢN BẢN ĐỊA MẮC BỆNH GIUN PHỔI TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Kim Lan
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SO SÁNH CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN TRONG 2 GIAI ĐOẠN 2013 VÀ 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Thành
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA DỊCH CHIẾT LÁ ĐẮNG VERNONIA AMYGDALINA DEL TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đoàn Thanh Hiếu, Trần Thị Hồng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÁCH DÒNG GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Thị Thanh Nhàn
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÁI SINH LAN HÀI ĐỐM PAPHIOPEDILUM CONCOLOR TỪ CHỒI NON VÀ HẠT Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Lan, Trần Thị Thu Trang
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GẠO (Swine Cysticercucois) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH NHIỄM VE TRÊN CHÓ TẠI QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Lê Thị Thu Phương
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh Hiệp
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ
 
301 - 325 trong số 483 mục << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>