Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Đào Thị Hồng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CURCUMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG THỎ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG VI KHUẨN GRAM DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN NEM CHUA NẤM RƠM (Volvariella volvacea) Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thúy Nguyên, Lê Thị Minh Thư, Trần Ngọc Hân, Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Mai Hoài Anh, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Huỳnh Xuân Phong
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN LỚP VỊ TRÍ PROTEIN FARNESYLATION VỚI MÁY HỖ TRỢ VECTOR (SVM) VÀ CÂY QUYẾT DỊNH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi
 
T. 225, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Luân, Lê Phong Thu, Lê Quang Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Tuyền
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN Tóm tắt
Dương Thế Hùng
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Thu Trang
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA Tóm tắt
Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG TỔNG SỐ CỦA ĐỒNG, CHÌ, CADMI VÀ KẼM TRONG CÂY CỎ MẦN TRẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt   PDF
Vương Trường Xuân
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH ĐA HÌNH MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN MÓNG CÁI BỐ MẸ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Hương Hà, Vũ Thị Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH TÍNH ĐẶC THÙ TRONG CẤU TRÚC CỦA TIỂU PHẦN NUCLEAR FACTOR-YA Ở CÂY HỌ ĐẬU Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Phương Thu, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Xuân, La Việt Hồng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU VỚI K- ĐIỂM GẦN NHẤT Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN TÌM NGHIỆM CÓ CHUẨN NHỎ NHẤT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tất Thắng
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC CÁC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN Tóm tắt   PDF
Vũ Vinh Quang, Lại Văn Trung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thi Quỳnh, Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thi Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Vũ Anh Đức, Phạm Trường Long
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHI MINH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hòa
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Quang, Nguyễn Danh Nam
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG TẠI NAM BỘ GIAI ĐOẠN 1945-1950 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ QUY TRÌNH MÔ HÌNH HÓA TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
Ammone Phomphiban, Nguyễn Danh Nam
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hạnh Lâm, Phạm Thị Thu Hằng, Đoàn Ánh Dương, Lã Thị Thu Sen
 
276 - 300 trong số 483 mục << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>