Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LÁ CÂY CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) BỔ SUNG VÀO KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN THỊT F1 (♂R × ♀ ĐP) NUÔI TẠI TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt
Phùng Đức Hoàn, Trương Hữu Dũng, Phan Quốc Toàn
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TIÊN TIẾN ĐỂ XỬ LÝ THỨ CẤP ĐỘ MÀU CỦA NƯỚC RỈ RÁC BÃI RÁC NAM SƠN SAU KEO TỤ ĐIỆN HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Lê Cao Khải
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC HỢP CHẤT CLO ĐỂ XỬ LÝ COD TRONG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC IMC KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH - MÊ LINH - HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Dương Văn Tuyền, Vũ Đức Toàn, Phạm Thị Tố Oanh
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR) Tóm tắt   PDF
Lưu Tuấn Dương, Lê Thanh Sơn
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PROTEIN VÀ PHÂN TÍCH IN SILICO MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN CaSWEET Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Phùng Thị Vượng, Nguyễn Hà My, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, La Việt Hồng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGƯỠNG NGUY CƠ CỦA MỘT SỐ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN NHIỄM SẮC THỂ KHI SỬ DỤNG CÔNG THỨC 3T TRONG TRIPLE TEST TẠI NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Huyền Trinh, Lê Thanh Tùng
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NHÂN GIỐNG CÂY HOA HỒNG MÊ LINH - HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ Tóm tắt   PDF
La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Ngô Thị Quỳnh
 
T. 207, S. 14: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BÌM BỊP (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) TỪ ĐỐT THÂN Tóm tắt   PDF
La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Nguyễn Văn Đính
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP UNG THƯ ĐƯỜNG MẬT TRONG GAN ĐIỀU TRỊ BẰNG PHÁC ĐỒ GEMCITABINE/CISPLATIN TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Phượng
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TRÊN LƯU VỰC SÔNG HIẾU TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Hăng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐỀ ÁN TRONG GIẢNG DẠY TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Trần Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Tiến
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH HỒ NÚI CỐC Tóm tắt   PDF
Đoàn Quang Thiệu
 
T. 209, S. 16: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN Tóm tắt   PDF
Trần Diệu Linh
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NHU CẦU TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA CÁC NƯỚC ASEAN TRONG SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh, Đinh Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hà
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN Tóm tắt
Lê Quang Dũng, Trần Lưu Hùng
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHA GRIFFITH VÀ ƯỚC LƯỢNG HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT TRONG VẬT LIỆU NA NÔ La0.78Ca0.22MnO3 Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Phong, Phạm Hồng Nam, Tạ Ngọc Bách, Lưu Hữu Nguyên, Lê Viết Báu, Lê Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN DO HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TIẾN HÀNH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hội, Nguyễn Hưng Thịnh
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN TẤN CÔNG CÓ ĐẢM BẢO TÍNH RIÊNG TƯ TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU MẠNG PHÂN TÁN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Tảo, Trần Đức Sự
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc
 
T. 205, S. 12: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phạm Thùy Liên
 
T. 208, S. 15: CHUYÊN SAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN KHÍ NH3 Ở NHIỆT ĐỘ PHÒNG DỰA TRÊN VẬT LIỆU TỔ HỢP ỐNG NANO CÁC BON/HẠT NANO WO3 Tóm tắt   PDF
Dương Vũ Trường, Nguyễn Công Tú, Lương Hữu Bắc, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hữu Lâm
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trần Việt Cường, Nguyễn Phúc Chỉnh
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân
 
251 - 275 trong số 483 mục << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>