Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ HẠT NANO Al2O3 VÀ CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY CỨNG THÉP HARDOX 500 SỬ DỤNG MQCL

Trần Minh Đức, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu (Minimum quantity cooling lubrication - MQCL) sử dụng dung dịch nano Al2O3 đến quá trình cắt khi phay thép Hardox 500. MQCL sử dụng dung dịch nano Al2O3 trên nền là dầu gạo đã cải thiện đáng kể điều kiện cắt gọt khi phay thép Hardox 500 – một loại vật liệu khó gia công. Sử dụng phương pháp quy hoạch tối ưu Box – Behnken đã chỉ ra được nồng độ hạt nano, vận tốc cắt và lượng chạy dao ảnh hưởng đáng kể đến trị số nhám bề mặt Ra, trong đó nồng độ hạt và lượng chạy dao là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Trong khoảng khảo sát, trị số nhám Ra đạt giá trị tối ưu là 0,0822 µm khi nồng hạt nano Al2O3 là 0,7626 %, vận tốc cắt V = 80m/phút và lượng chạy dao Sz = 0,08mm/răng. Việc thử nghiệm thành công dung dịch nano Al2O3 trên nền là dầu gạo vào quá trình phay thép Hardox 500 có ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì dầu gạo là một loại dầu thực vật sẵn có ở Việt Nam, không độc hại nên đây là hướng nghiên cứu gia công thân thiện với môi trường.


Toàn văn: PDF