Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 204, S. 11

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TỪ HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG TẠI ĐÔ THỊ (Nghiên cứu trường hợp phường Phú Hòa, phành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Trần Thị Ngọc Hà, Bùi Hoàng Việt, Lê Thị Thanh Tuyền

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông tại khu vực đô thị (trường hợp tại phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với mục tiêu cụ thể là ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc xây dựng các bản đồ phân bố ô nhiễm tiếng ồn tại khu vực nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu tiếng ồn vào các giờ cao điểm và giờ bình thường của ngày thường và ngày cuối tuần bằng máy đo tiếng ồn tại 176 điểm khảo sát. Dữ liệu đo đạc tiếng ồn sau đó được nội suy bằng phương pháp IDW (Inverse Distance Weighting) nhằm đánh giá sự phân bố không gian của tiếng ồn tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành số hóa các tuyến đường giao thông và nhà dân trong khu vực nghiên cứu nhằm phân vùng các khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Kết quả cho thấy các khu dân cư tại các tuyến đường lớn chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn nhiều nhất vào các giờ cao điểm, trong khi các khu vực dân cư trong các hẻm nhỏ có mức độ ồn trong khoảng cho phép. Ngoài ra, các kết quả cũng chỉ ra được sự khác biệt về mức độ ồn và thời điểm ồn giữa các ngày trong tuần và ngày cuối tuần


Toàn văn: PDF