Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG LỰC GIAO TIẾP – MỘT MỤC TIÊU VƯỢT XA VIỆC HỌC NGÔN NGỮ ĐƠN THUẦN

Lê Quang Dũng, Trần Lưu Hùng

Tóm tắt


Việc dạy và học tiếng Anh đã trải qua nhiều thăng trầm. Mỗi đường hướng dạy học đều bộc lộ những mặt tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng việc hiểu bản chất ngôn ngữ thế nào sẽ quy định đường hướng dạy học như thế. Qua thời gian, phương pháp ngữ pháp - dịch, một phương pháp đã từng là chủ đạo trong các hoạt động dạy học đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Kết quả của việc học không mang lại giao tiếp cho người học mà chỉ dừng lại ở khả năng miêu tả ngôn ngữ. Bài báo này cố gắng nêu lại các nguyên tắc chung nhất cho đường hướng dạy học theo hướng giao tiếp, một phương pháp đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, đưa ngôn ngữ về đúng vị trí tự nhiên của nó “một phương tiện giao tiếp”. Bằng việc điểm lại các đặc điểm của năng lực giao tiếp, nền tảng của phương pháp dạy học theo đường hướng giao tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho giáo viên trong việc giảng dạy để làm cho việc dạy và học tiếng Anh hiệu quả hơn.