Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2011) Đánh giá tổng quan nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đoạn qua địa bản tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Tân, Đinh Quang Toàn
 
S. 43 (2019) ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRONG ĐỊA DANH TỈNH KHÁNH HÒA Tóm tắt   PDF
Huỳnh Lê Chi Hải
 
S. 1 (2011) Đặc sắc trong điển hình Thúy Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt   PDF
Hoàng Trọng Quyền
 
S. 21 (2015) Đặc tính mang và nhả 5-Fluororacil của alkylated polyamidoamine G3.0 dendrimer-folate Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Cửu Khoa, Trần Ngọc Quyên
 
S. 3 (2012) Đặc điểm không gian nghệ thuật trong văn xuôi viết về Tây Nguyên Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Tú
 
S. 5 (2012) Đặc điểm quan hệ Việt Nam - Hoa Kì giai đoạn mười năm sau bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 - 2005) Tóm tắt   PDF
Trần Nam Tiến
 
S. 18 (2014) Đặc điểm sinh trưởng của gà tre trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Ngọc
 
S. 5 (2012) Đề xuất cấu hình hợp lý kết nối các tổng đài Alcatel 1000E10 vào NGN Tóm tắt   PDF
Đỗ Đắc Thiểm
 
S. 13 (2013) Đề xuất hệ thống chủ đề dự án trong dạy học Địa lý 12 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Thúy Hắng
 
S. 3 (2012) Định danh thời gian trong phương ngữ Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Hồ Xuân Tuyên
 
S. 28 (2016) Định vị lỗi cáp ngầm bằng máy phát âm tần và cây dò từ trường Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn
 
S. 16 (2014) Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp
 
S. 2 (2011) Đổi mới công tác đào tạo ở trường đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp
 
S. 20 (2015) Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Chiển
 
S. 6 (2012) Đổi mới phương pháp dạy - học môn âm nhạc ngành giáo dục tiểu học theo học chế tín chỉ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lưu An
 
S. 9 (2013) Đổi mới phương pháp giảng dạy "Lấy người học làm trung tâm" qua kinh nghiệm của Viện Giáo dục Quốc gia Singapore Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hồng Xuân
 
S. 38 (2018) Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dựng xử lý xanh methylene trong nước Tóm tắt   Không đề
Bùi Văn Thắng, Lê Thanh Châu, Nguyễn Minh Thảo, Trần Thị Xuân Mai
 
S. 24 (2015) Điều kiện tối ưu cho hầu tựa ε–nghiệm của bài toán tối ưu không lồi vô hạn ràng buộc Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thạch
 
S. 36 (2018) Đo lường sự hài lòng của sinh viên hệ chính qui đối với chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thủ Dầu Một Tóm tắt   Không đề
Hoàng Mạnh Dũng, Hoàng Thị Thanh Nhàn
 
S. 33 (2017) Đường số 7 trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ năm 1975 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thưởng
 
S. 27 (2016) Ước chung lớn nhất của các ma trận vuông Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khánh Hòa, Nguyễn Thị Kiều Trinh
 
526 - 546 trong số 546 mục << < 17 18 19 20 21 22 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433