Chi tiết về Tác giả

Ớn, Võ Văn Trường Đại học Thủ Dầu Một

 • S. 11 (2013) - Bài viết
  Thiết kế thí nghiệm Vật lí 9 (phần điện) bằng các phần mềm Crcodile Physics 605 và Powerpoint
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2012) - Bài viết
  Sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ trong mô hình hấp dẫn f(R) dạng hàm mũ - đa thức
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2012) - Bài viết
  Chuyển động xuyên tâm của hạt vào lỗ đen - trắng trong mô hình hấp dẫn véctơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2011) - Bài viết
  "Từ hấp dẫn" trong mô hình hấp dẫn véctơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2015) - Bài viết
  Khảo sát chuyển động của một vật trong trường hấp dẫn cải tiến
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433