Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Võ Hồng Trường đại học Thủ Dầu Một

  • S. 37 (2018) - Bài viết
    Khảo sát khả năng sử dụng Trichoderma Sp. để kiểm soát nấm Scytalidium Sp. gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long
    Tóm tắt  Không đề


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433