Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thanh Trường Đại học Thủ Dầu Một

 • S. 33 (2017) - Bài viết
  Ảnh hưởng của một số khẩu phần thức ăn đến khả năng sản xuất cà phê chồn nguyên liệu của cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34 (2017) - Bài viết
  ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN SẢN PHẨM CÀ PHÊ ROBUSTA CHỒN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
  Tóm tắt  PDF
 • S. 35 (2017) - Bài viết
  Ảnh hưởng của tinh dầu chiết xuất từ cây cúc leo đến sự phát triển và tính ngán ăn của sâu khoang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2018) - Bài viết
  Đánh giá tính chất lí hóa cà phê Robusta chồn của Trường Đại học Thủ Dầu Một
  Tóm tắt  Không đề


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433