S. 16 (2014)

Mục lục

Bài viết

Trường Đại học Thủ Dầu Một - Năm năm định hình một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực (2009-2014) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 3-10
Đổi mới công tác đào tạo ở trường Đại học Thủ Dầu Một - Mấy nhận thức và giải pháp thực tiễn Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 11-18
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh đại học từ thực tiễn công tác tuyển sinh ở trường Đại học Thủ Dầu Một Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Nghĩa 19-23
Hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Thủ Dầu Một - Thành tựu và phương hướng phát triển Tóm tắt PDF
Trần Văn Trung, Vương Quốc Khanh 24-31
Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở trường Đại học Thủ Dầu Một - Quan điểm và giải pháp Tóm tắt PDF
Ngô Minh Sang, Trương Thị Thủy Tiên 32-42
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một - Thành tựu và triển vọng Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Quỳnh Anh 43-50
Bình Dương - Nơi đang cần nguồn nhân lực có trình độ cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Đinh Thị Hoa 51-60
Bảy mươi năm xây dựng, trưởng thành của chính quyền nhân dân ở tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Hũu Phước, Phạm Văn Thịnh 61-67
Những chặng đường phát triển của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương (1945-2014) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 68-77
Cư dân Bình Dương trong quá khứ và hiện tại Tóm tắt PDF
Phan Xuân Biên 78-83


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433