S. 5 (2012)

Mục lục

Bài viết

QESAR study tripeptide analogues as antioxidation agents Tóm tắt PDF
Nông Thị Hồng Duyên, Phạm Văn Tất 11-17
Đề xuất cấu hình hợp lý kết nối các tổng đài Alcatel 1000E10 vào NGN Tóm tắt PDF
Đỗ Đắc Thiểm 18-28
Một số giải pháp xây dựng thương hiệu mạnh tại Việt Nam từ thực tiễn phát triển sản phẩm Trà Xanh Không Độ Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Bùi Nhật Lệ Uyên 29-38
Mười lăm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Bình Dương - Thành tựu và thách thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 39-52
Hoạt động của chính quyền Quân quản tỉnh Thủ Dầu Một (4/1975 - 12/1975) Tóm tắt PDF
Dương Thành Thông 53-59
Đặc điểm quan hệ Việt Nam - Hoa Kì giai đoạn mười năm sau bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995 - 2005) Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 60-67
Vị thế của khu vực Đông Bắc Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỉ XXI Tóm tắt PDF
Đỗ Thanh Hà 68-76
Kiểm chứng phương pháp nhận diện trọng âm từ tiếng Anh bằng ngữ âm học thực nghiệm Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Diệu 77-89
Cách đặt tên người Việt ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Tuyên 90-98


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433