Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế và chế tạo cơ cấu cấp bìa giấy tự động

Trần Thị Thúy Nga

Tóm tắt


Với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật ngày nay, những hệ thống tự động hóa trong quá trình sản xuất là không thể thiếu. Đặc biệt ở các nhà máy sản xuất bìa giấy, bìa cọp thì chi phí để nhập khẩu máy tự động hóa rất cao. Bài báo này giới thiệu kết quả tính toán thiết kế và chế tạo cơ cấu cấp bìa tự động quy mô công nghiệp. Đây là một cơ cấu có ý nghĩa góp phần thúc đẩy quá trình tự động hoá trong sản xuất, tăng năng suất sản xuất, giảm chi phí trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu kỹ thuật của nhà máy đặt ra.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433