Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dùng kiến thức cơ học để giải thích các hiện tượng lý thú trong đời sống

Ngô Bảo

Tóm tắt


Bài báo này dùng kiến thức của môn Cơ học lý thuyết để giải thích một cách chặt chẽ về định tính và định lượng các hiện tượng thú vị trong đời sống. Áp dụng định luật bảo  toàn mô men động lượng hoặc nguyên lý con quay để giải thích vì sao ta đi xe đạp được, vì sao xiếc mô tô bay được. Áp dụng định luật I, II Newton để giải thích vì sao ta có thể dựng đứng cái trứng trên đầu chiếc đũa, vì sao người ta phải làm mặt đường nghiêng tại chỗ uốn cong. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và các định luật II, III Newton để giải thích  vì sao máy bay lại bay lên được. Áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn và định luật II, III Newton để giải thích vì sao có thủy triều.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433