Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu bổ sung sung protease từ Bacillus subtilis vào quá trình tự phân của trùn quế để nâng cao hiệu quả thu nhận đạm hòa tan

Trần Ngọc Hùng, Vũ Thị Linh, Nguyễn Trường Nam, Lê Văn Tài, Huỳnh Thị Kim Trang, Lê Thị Ánh Trúc

Tóm tắt


Trùn quế có hàm lượng đạm cao, đầy đủ các amino acid thiết yếu. Chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc sử dụng trùn tươi gây ra nhiều trở ngại cho việc thương mại hóa cũng như quá trình sử dụng. Trong một nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng thu nhận dịch đạm hòa tan từ trùn quế, chúng tôi đã bổ sung vào quá trình tự phân của trùn quế enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis. Hiệu suất thu nhận đạm hòa tan trong dịch trùn cao nhất khi bổ sung protease với hoạt độ 2.5 UI/100ml dịch tự phân, thủy phân ở 35oC trong thời gian 8 giờ, đạt 81.96%, tăng 12.13 % so với khi không có bổ sung protease. Kết quả đề tài sẽ giúp cho quá trình sản xuất chế phẩm dịch trùn quế đạt hiệu quả cao hơn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433