Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 27 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa sinh khối rong lục nước ngọt thành đường có thể lên men bằng enzyme

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thanh Tuyền

Tóm tắt


Đề tài sẽ đề xuất một quy trình mới nhằm chuyển hóa các loại rong lục là nguồn nguyên liệu chứa ít thành phần lignin thành đường có thể lên men tạo cồn, với nhiều ưu điểm hơn so với quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ nguyên liệu lignocellulose thông thường. Qua nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra các điều kiện tối ưu cho quá trình tiền xử lý rong lục bằng acid và quá trình thủy phân rong lục bằng enzyme cellulase với hiệu suất thủy phân là 43,58% (288.54mg/g).


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433