Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1(79) (2016): Khoa học Giáo dục Basic thoughts concerning teaching research – situation, perspectives and limits Tóm tắt   PDF
Dao Thi Hoang Hoa, Hans-Jürgen Becker, Minh Quang Nguyen
 
T. 16, S. 10 (2019) BÀN VỀ HIỆN TƯỢNG DANH TỪ TIẾNG HÁN CHUYỂN HÓA THÀNH ĐỘNG TỪ LÀ TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Duyên Hồng, Vương Khương Hải
 
T. 17, S. 2 (2020) BÀN VỀ MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Nga
 
T. 16, S. 10 (2019) BÀN VỀ SỰ KHÉO LÉO KHI GIAO TIẾP NGÔN NGỮ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Thị Hồng Hạnh
 
S. 57 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Loan
 
T. 14, S. 4b (2017): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – một chân lí giản dị và những ứng dụng giàu hữu ích cho cuộc sống Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thu Vân
 
S. 26 (2011): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Thu Vân
 
S. 21 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài toán Dirichlet cho phương trình sóng Kirchhoff phi tuyến trong không gian Sobolev có trọng Tóm tắt   PDF
Lê Thị Phương Ngọc, Nguyễn Tuấn Duy
 
S. 8 (2006): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài toán hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Long, Lê Thị Phương Ngọc
 
S. 5 (2005): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bàn thêm về câu tồn tại trong tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Dư Ngọc Ngân
 
S. 13 (2008): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bàn thêm về nghĩa của tục ngữ Việt Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Hằng
 
S. 57 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bàn về giờ học trong trường mầm non hiện đại và việc đào tạo giáo viên mầm non tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trương Thị Xuân Huệ
 
S. 65 (2014): Khoa hoc Giáo dục Bàn về một số yếu tố hình thành nên một chương trình khung quốc gia môn Toán Tóm tắt   PDF
Dương Minh Thành
 
S. 15 (2008): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bàn về sự tế nhị trong ngôn ngữ giao tiếp của người Trung Hoa Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh
 
S. 20 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bàn về vị trí và các mối quan hệ của chủ nghĩa hiện thực với các trào lưu văn học khác Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 
S. 46 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Báo Phụ nữ tân văn: những việc làm và tư tưởng mới Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh Hương
 
S. 44 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Báo Phụ nữ tân văn: tiếng Việt và chữ quốc ngữ Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thanh Hương
 
S. 7 (2006): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bình đẳng giới nhìn từ góc độ học vấn và tham gia quản lý ( trường Đại học Sư phạm và Đại học Luật Tp.HCM) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Hồng
 
S. 49 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bình đẳng giới trong giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Mạc Thị Cẩm Tú
 
S. 18 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bóng của đoạn trong K-poset các vec tơ Boole Tóm tắt   PDF
Trần Huyên
 
S. 33 (2012): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bóng của đoạn trong poset các tập con tập đa bội Tóm tắt   PDF
Trần Huyên
 
S. 47 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bóng khuyết của một đoạn trong poset các vecto Boole Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Huy, Trần Huyên
 
S. 43 (2013): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bóng đầy của một đoạn trong poset các vecto Boole Tóm tắt   PDF
Trần Huyên
 
S. 44 (2013): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bút kí Nguyễn Tuân từ góc nhìn tương tác thể loại Tóm tắt   PDF
Trương Hoàng Vinh
 
S. 20 (2010): Khoa học Xã hội và Nhân văn Bút pháp trào lộng – một trong những biểu hiện của xu hướng dân tộc hóa thể loại trong Hồng Đức Quốc âm thi tập Tóm tắt   PDF
Trần Quang Dũng
 
151 - 175 trong số 2493 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100