Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 14, S. 1 (2017): Khoa học Giáo dục Đi tìm mô hình đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Tuyết
 
T. 15, S. 2 (2018): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đi tìm điểm độc đáo trong bản dịch “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Phạm Mạnh Hùng ở phương diện biện pháp tu từ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hùng, Phan Thị Kim Dung
 
T. 16, S. 10 (2019) ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH HỌC MÔN ĐỌC – VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM HAI KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2018-2019, QUA ĐÓ BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Tóm tắt   PDF
Quách Trọng Liêm
 
S. 2 (2004): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều kiện cần của tính FREDHOLM của toán tử vi phân hàm tuyến tính Tóm tắt   PDF
Trần Hữu Bổng
 
S. 4 (2004): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều tra hiện trạng khu hệ cá sông Sài Gòn Tóm tắt   PDF
Tống Xuân Tám
 
S. 18 (2009): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều tra một vài chỉ tiêu môi trường trường học ở một số trường THCS thuộc quận Bình Thạnh, TP. HCM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh, Quách Văn Toàn Em
 
S. 27 (2011): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều tra thành phần các loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Phước Tóm tắt   PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Ngọc Chúc
 
S. 24 (2010): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều tra thành phần loài cá ở một số nhánh sông, suối chính chảy vào hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Tóm tắt   PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Thùy Linh
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Duy Hải
 
T. 16, S. 10 (2019) ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRÊN PHƯƠNG DIỆN MẠNG LƯỚI THẦN KINH NÃO TRONG XỬ LÍ NHẬN THỨC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Đăng
 
S. 14 (2008): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Điểm bất động của ánh xạ dạng ε - δ co trong thang các không gian Banach Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bích Huy, Võ Duy Thượng
 
S. 55 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Điểm nhìn tự sự của hình thức kể chuyện từ ngôi thứ nhất trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau năm 1986 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 9(75) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Đo phổ nhiệt huỳnh quang của bột ớt với các liều chiếu xạ khác nhau Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Sang
 
S. 65 (2014): Khoa hoc Giáo dục Đo tốc độ đọc - nói ở trẻ mẫu giáo (tại Thành phố Hồ Chí Minh) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Hồng Vân
 
S. 60 (2014): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đóng góp của Phan Văn Trường trong phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1923) Tóm tắt   PDF
Ngô Sỹ Tráng
 
S. 17 (2009): Khoa học Xã hội và Nhân văn Đọc sách: Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Đại
 
S. 3(81) (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng kĩ thuật đo nhiệt phát quang liều tích lũy trên mẫu nén tinh thể xác định tuổi địa chất tại một số khu vực miền Đông Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Đỗ Duy Khiêm, Lưu Anh Tuyên, Phan Trọng Phúc, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Hà Quang Hải Hà Quang Hải, La Lý Nguyên, Phạm Thị Huệ
 
S. 5(70) (2015): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Tóm tắt   PDF
Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài
 
2476 - 2493 trong số 2493 mục << < 95 96 97 98 99 100 


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100