T. 14, S. 8 (2017)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

About the lexicographic statement of monolingual dictionary Tóm tắt PDF
Nguyễn Thức Thành Tín 5
Khuông Việt Quốc sư đối với đất nước trong buổi đầu độc lập tự chủ và văn bản bài từ khúc điệu Nguyễn lang quy Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Lý 12
Kiểu nhân vật đạo sĩ và dật sĩ trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ Tóm tắt PDF
Lê Văn Tấn, Kim Ki Hyun 28
Tâm thiền Nguyễn Du qua thơ chữ Hán Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến 38
Chiến tranh Việt Nam và tinh thần hòa giải trong Forrest Gump - Từ văn học đến điện ảnh Tóm tắt PDF
Phan Thu Vân 47
“Quý tộc tính” trong tiểu thuyết Tà dương của Dazai Osamu và truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Nhã Trúc 61
Diễn ngôn độc thoại nội tâm trong truyện ngắn của Nam Cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng 72
Vận mệnh chữ Nôm trong lịch sử văn hóa Nam Bộ Tóm tắt PDF
Trần Duy Khương 82
Nghệ thuật tạo hình tượng Giám Trai bằng gốm trong chùa Giác Viên ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Tâm 92
Đánh giá khả năng liên kết các điểm du lịch vùng phụ cận với khu du lịch núi Sam, tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Thắng, Trương Văn Tuấn 103
Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Phú Yên Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Như Hoa 115
Phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh ở khu di tích lịch sử văn hóa – danh thắng và du lịch núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hiếu 125
Nghiên cứu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Triết, Mai Võ Ngọc Thanh 137
Những tác động của du lịch đối với kinh tế, xã hội và môi trường huyện Phú Quốc qua cảm nhận của người dân địa phương Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Nhân 148
Tác động của dự án hành lang kinh tế phía Nam và việc khai thác tài nguyên nước sông Mekong đối với khu vực Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Chung Thủy 157
Biển Đông và chính sách của Trung Quốc dưới góc nhìn quan hệ quốc tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Khoa 168
Thích nghi với cuộc sống hiện tại và mong đợi tương lai của công nhân là người Khmer ở Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ 177
Vai trò của báo chí trong sự biến động hệ giá trị văn hóa ở đô thị Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (trường hợp Nam Kỳ) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Vy 186
Bản tin khoa học công nghệ Tóm tắt PDF
V V 196


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100