S. 5(70) (2015)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Synthesis of some n-substituted hydrazidescontaining isoxazole heterocycle Tóm tắt PDF
Nguyen Tien Cong, Nguyen Dang Dat, Duong Minh Tu 5
Some phenolic compounds from lichen parmotrema sancti-angelii (Lynge) Hale (parmeliaceae) Tóm tắt PDF
Duong Thuc Huy Huy, Bui Thi Lan Anh 11
Numerical simulation of photonic crystal L3 nanocavity Tóm tắt PDF
Ngo Thi Phuong, Nguyen An Hoa 17
V-like structure in the correlated electron momentum distribution for nonsequential double ionization of helium Tóm tắt PDF
Truong Dang Hoai Thu, Huynh Van Son, Pham Nguyen Thanh Vinh 26
Ảnh hưởng của dao động hạt nhân lên vị trí điểm giao thoa cực tiểu trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Loan, Lê Nguyễn Minh Phương, Trần Tuấn Anh 34
Kĩ thuật tính số cho các tensor green của hệ cấu trúc hình trụ Tóm tắt PDF
Nguyễn Dũng Chinh, Hồ Trung Dũng 45
Áp dụng kĩ thuật gamma tán xạ ngược để xác định độ dày của thành bình bằng phương pháp Monte Carlo Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Hoàng Đức Tâm, Huỳnh Đình Chương, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo 55
A long time behavior for gradient-like systems under a weak angle condition Tóm tắt PDF
Tran Minh Phuong, Nguyen Thanh Nhan 65
Số khuyết của hàm phân hình phi Acsimet Tóm tắt PDF
Mỵ Vinh Quang 76
Số Betti và không gian các đạo hàm phản xứng của các đại số Lie toàn phương giải được có số chiều  7 Tóm tắt PDF
Cao Trần Tứ Hải, Dương Minh Thành 86
Sử dụng lí thuyết tập thô cho việc tạo cấu trúc cây Hah trong phân lớp đa lớp Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Nguyên, Nguyễn Đại Hữu, Trần Đắc Tốt 97
Sử dụng giải thuật tối ưu hóa rừng cây rời rạc cho bài toán lập lịch các công việc độc lập trong lưới tính toán với tìm kiếm cục bộ Tóm tắt PDF
Đỗ Vĩnh Trúc 107
Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành Tóm tắt PDF
Lương Thái Ngọc 119
Ứng dụng viễn thám đánh giá nguy cơ hạn hán khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hùng, Đào Khánh Hoài 128
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loài cây ngập mặn ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ngọt, Phạm Xuân Bằng, Quách Văn Toàn Em 140
Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí máu của 2 tổ hợp lai (gà Đáxgà Tam hoàng) và (gà Kiếnxgà Tam hoàng) ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tường Vy 149
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của IBA và NAA đến giâm cành Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em, Mai Thị Kim Yến 158
Ảnh hưởng của tổng đạm amôn lên sinh trưởng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công 168
Nghiên cứu hiệu suất sử dụng phân urê của giống cao su PB260 trồng trên đất xám bạc màu (sử dụng kĩ thuật đánh dấu đồng vị N-15) Tóm tắt PDF
Đoàn Phạm Ngọc Ngà, Hà Tấn Phát, Vũ Tôn Quyền, Trần Thị Chung, Phạm Văn Khánh 181
Hoạt tính kháng khuẩn và kháng ung thư của loài Tầm gửi năm nhị (dendrophthoe pentandra (L.) Miq.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng, Trần Thị Thanh Xuân 188
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100