S. 30 (2011)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

A new probabilistic algorithm for solving nonlinear equations systems Tóm tắt PDF
Nguyen Huu Thong, Tran Van Hao 1
Phân loại các MD-đại số năm chiều với ideal dẫn xuất hai chiều Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Nguyễn Phước Thịnh 18
Mô hình định giá tài sản tư bản Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Long 25
Multi-coronas Zernike moments on curvelet-like transform and application to pattern recognition Tóm tắt PDF
Ngo Quoc Viet 42
Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán và các lợi ích của máy tính cầm tay Tóm tắt PDF
Lê Thái Bảo Thiên Trung 51
On the linear behavior of the screening potential in high-density OCP plasmas Tóm tắt PDF
Do Xuan Hoi, Tran Thi Ngoc Lam 59
Xác định liều chiếu trong của P-32 cho nhân viên bức xạ bằng phân tích nước tiểu và đo nhấp nháy lỏng Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng, Phạm Hùng Thái, Phạm Hùng Thái 68
Theo dõi diễn tiến của chu kỳ hoạt động Mặt Trời thứ 24 Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hà 77
Tổng hợp, cấu trúc của một số phức chất của platin(ii) chứa phối tử amin Tóm tắt PDF
Dương Bá Vũ, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Kim Diễm Mai 82
Ly trích khử lưu huỳnh trong dầu diesel bằng chất lỏng ion Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Chi, Lê Ngọc Thạch 89
Bước đầu sử dụng phần mềm Articulate Studio ’09 để xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan lớp lưỡng cư phục vụ dạy - học trực tuyến Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Đào Thị Kim Anh 96
Đặc điểm động vật nổi trên kênh, rạch ô nhiễm ở Cần Thơ vào mùa khô Tóm tắt PDF
Dương Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Oanh 108
Nghiên cứu thành phần quần xã Tuyến trùng ở một số sinh cảnh điển hình thuộc Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan, Võ Đạo Hiến 117
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và mật độ tế bào xuất phát lên sự tăng trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng, Lê Diễm Kiều, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung 124
Đặc điểm phân hóa tự nhiên và sự hình thành các đơn vị cảnh quan lưu vực sông Hương Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Độ, Nguyễn Thám 132
Giới thiệu về máy quay phim kỹ thuật số và sử dụng phần mềm Pinnacle Studio 9.4 để xử lý một cảnh quay thí nghiệm hóa học Tóm tắt PDF
Lê Văn Đăng, Phạm Hoàng Hiển 146


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100