Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Thu rừng" một cấu trúc không gian lạ trong thơ Huy Cận

Nguyễn Thị Kim Ửng

Tóm tắt


Thu rừng là bài thơ tiêu biểu với hình ảnh, ý, tình, âm điệu, nhạc điệu, cấu trúc thơ lạ, tạo được sự lan tỏa êm ái trong tâm tình con người và cả cảm xúc rung động mạnh mẽ, chất chứa nỗi u buồn man mác.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100