Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 3 (2012) PHÂN LẬP, ĐỊNH SEROTYPE VIRUT VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TỪ GÀ THỊT Tóm tắt   PDF
Võ Thị Trà An
 
T. 19, S. 3 (2012) PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN BIẾN THỂ CỦA ĐỘC TỐ SHIGA CỦA VI KHUẨN Escherichia coli O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Ba và cs
 
T. 18, S. 3 (2011) PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY Tóm tắt   PDF
Võ Thành Thìn
 
T. 18, S. 5 (2011) PHÂN TÍCH MỨC TƯƠNG ĐỒNG GENOME CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI GÂY BỆNH Ở LỢN CON BẰNG PHƯƠNG PHÁP PFGE Tóm tắt   PDF
Võ Thành Thìn và cs
 
T. 23, S. 6 (2016) Phát hiện genotype nhóm E của Giardia Duodenalis trên bò tại tỉnh Đắc Lắc và Khánh Hòa bằng kỹ thuật PRC và giải trình tự Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sâm, Nguyễn Đức Tân, Fukuda Yasuhiro, Lê Đức Quyết, Nguyễn Văn Thoại, Lê Hứa Ngọc Lực, Huỳnh Vũ Vỹ, Nguyễn Quốc Hiếu
 
T. 19, S. 4 (2012) Phát hiện mới về sán lá gan trên mèo tại một số tỉnh phía Nam Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Khương
 
S. 1 (2018) Phát triển dòng vi khuẩn biểu hiện độc tố đường ruột tái tổ hợp của vi khuẩn Enterotoxigenic esherichia Coli gây tiêu chảy ở lợn con Tóm tắt   PDF
Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn, Vũ Khắc Hùng
 
T. 19, S. 3 (2012) Phân tích di truyền của virut viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 Tóm tắt   PDF
Hồ Thi Việt Thu và cs
 
T. 24, S. 1 (2017) Phân tích và xác định thành phần protein của sán lá gan lớn bằng phương pháp Western Blot Tóm tắt   PDF
Dương Đức Hiếu, Bùi Khánh Linh, Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thọ, Trịnh Đình Thâu
 
T. 24, S. 2 (2017) Phòng bệnh tai xanh (PRRS) bằng vacxin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 19, S. 1 (2012) PHẢN ỨNG TRUNG HÒA VIRUT PRRS TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Hà và cs
 
T. 18, S. 1 (2011) PHƯƠNG PHÁP LƯU GIỮ TẾ BÀO CHO PHẢN ỨNG MIỄN DỊCH PEROXIDASE ĐƠN LỚP (IPMA) ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CHỐNG LẠI VIRUT PRRS ĐỘC LỰC CAOh hàm lượng kháng thể chống lại virut PRRS độc lực cao. Tóm tắt   PDF
Ngô Hữu Lai và cs
 
T. 28, S. 1 (2016) Phương pháp cắt bỏ buồng trứng bò phục vụ nghiên cứu Tóm tắt   PDF
Sử Thanh Long
 
T. 19, S. 3 (2012) SẢN XUẤT VACXIN CÚM GIA CẦM NAVET-VIFLUVAC, CHỦNG NIBGR-14 Ở VIỆT NAM ( Thông báo khoa học) Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Hạnh
 
T. 19, S. 4 (2012) SỬ DỤNG CÁC XÉT NGHIỆM NHANH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CHÓ MÈO Tóm tắt   PDF
Thái Thị Mỹ Hạnh
 
T. 23, S. 6 (2016) Sử dụng chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh trong chăn nuôi Tóm tắt   PDF
Đậu Ngọc Hào
 
T. 23, S. 3 (2016) Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng Tóm tắt   PDF
Đậu Ngọc Hào
 
T. 19, S. 1 (2012) Sử dụng tổ hợp phản ứng ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu chuẩn (HA-SSDHI) và trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) trong chẩn đoán bệnh Niucatxơn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Oanh và cs
 
T. 18, S. 3 (2011) SỰ LÂY TRUYỀN QUA NHAU VÀ TÍNH GÂY BỆNH CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 TRÊN BÀO THAI CHUỘT Tóm tắt   PDF
Hò Thị Việt Thu
 
T. 18, S. 2 (2011) SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TRỨNG VÀ ẤU TRÙNG GIUN XOĂN HAEMONCHUS CONTORTUS Ở NGOẠI CẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan và cs
 
T. 18, S. 3 (2011) SỰ ĐA DẠNG VỀ CÁC BỆNH GIA SÚC LÂY SANG NGƯỜI (ZOONOSE) ĐỊNH NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỂ GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Tóm tắt   PDF
Marc Savey và cs
 
T. 24, S. 4 (2017) Sự hiện diện của Staphylococcus aureus đề kháng methicilin ở chó tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đào Công Duẩn, Lê Văn Trường, Vũ Đức Hạnh, Trịnh Đình Thâu
 
T. 28, S. 1 (2016) Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Dung, Tô Thị Huệ, Quách Vô Ngôn, Đặng Minh Hải, Đỗ Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Phát
 
T. 24, S. 3 (2017) Sự lưu hành và biến đổi di truyền của virus cúm A/H5N1 tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Tiền Ngọc Tiên, Phùng Thị Thanh Thúy, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Diên Quý, Lý Thị Liên Khai
 
T. 24, S. 1 (2017) Sự lưu hành và tương đồng gen mã hóa độc tố đường ruột (STa, STb và LT) của vi khuẩn enterotoxigenic E.Coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy Tóm tắt
Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn, Vũ Khắc Hùng, Võ Thành Thìn
 
201 - 225 trong số 364 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>