Chi tiết về Tác giả

Phong, Vương Tuấn

 • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Đánh giá khả năng thải trừ chậm của progesterone trong silicon đặt vào âm đạo bò
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Một số đặc điểm hình thái học phân biệt loài giun móc ancyclostoma ceylanicum lưu hành trên chó tại Hà Nội quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Kết quả định lượng progesterone huyết thanh khi đặt mẫu vòng tẩm progesterone vào âm đạo bò cắt buồng trứng
  Tóm tắt  PDF