Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Vũ Thị

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Một số đặc tính sinh học và sinh học phân tử của chủng virus dịch tả vịt cường độc VG-04 phân lập được tại tỉnh Hưng Yên năm 2004
    Tóm tắt  PDF