Chi tiết về Tác giả

Quán, Vũ Như

 • T. 19, S. 4 (2012) - Nâng cao - Tham khảo
  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CẦN BIẾT KHI KHÁM-CHỮA BỆNH CHO CHÓ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2017) - Nâng cao - Tham khảo
  Một số sai lầm trong nuôi dưỡng, chăm sóc, khai thác đực giống dẫn đến rối loạn phản xạ sinh dục và vô sinh
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 3 (2017) - Nâng cao - Tham khảo
  Một số bệnh dẫn đến vô sinh ở đực giống
  Tóm tắt  PDF