Chi tiết về Tác giả

Hùng, Vũ Khắc

  • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Sự lưu hành và tương đồng gen mã hóa độc tố đường ruột (STa, STb và LT) của vi khuẩn enterotoxigenic E.Coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy
    Tóm tắt