Chi tiết về Tác giả

Dân, Trần Thị

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Co cơ tử cung và một số chỉ tiêu huyết học liên quan đến tình trạng sinh đẻ của chó mẹ và sức sống cho sơ sinh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 24, S. 4 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Bệnh da trên chó và hiệu quả hỗ trợ của vitamin A, D3, E trong điều trị bệnh do demodex và nấm da
    Tóm tắt  PDF