Chi tiết về Tác giả

Hùng, Phạm Quốc

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Bệnh lý của hội chứng hoại tử gan tụy hoại tử ở tôm chân trắng (litopenaeus vannamei) nuôi tại Ninh Thuận
    Tóm tắt  PDF