Chi tiết về Tác giả

Hằng, Phạm Minh

 • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Tình hình chăn nuôi và bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc của tỉnh Hưng Yên (2010 -2014), yếu tố nguy cơ làm lây lan và phát sinh dịch
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Nghiên cứu tỷ lệ sản sinh men extended-spectrum β-lactamases (ESBL) và phát hiện gen kháng cephlosporin của vi khuẩn Escherichia Coli phân lập từ chất thải lợn tại một số địa phương
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2018) - Nghiên cứu khoa học
  Sinh thái dịch tễ học cúm A/H5 tại Quảng Bình
  Tóm tắt  PDF