Chi tiết về Tác giả

Ngân, Phạm Hồng

 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Áp dụng an toàn sinh học tại các hộ chăn nuôi lợn ở Hưng Yên và Nghệ An
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Thực trạng bệnh viêm não Nhật bản ghi nhận tại bệnh viện lớn một số tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009-2014
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Giám sát sự lưu hành virus cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm tỉnh Lạng Sơn bằng phương pháp realtime - PCR
  Tóm tắt  PDF