Chi tiết về Tác giả

Giang, Phạm Hà

  • T. 24, S. 3 (2017) - Nghiên cứu khoa học
    Kết quả phân lập, xác định serotype và độc lực các chủng E.Coli gây tiêu chảy ở lợn con tại khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
    Tóm tắt  PDF