Chi tiết về Tác giả

Hòa, Nguyễn Xuân

 • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Xác định tỷ lệ mang gen kháng nguyên bám dính F18 và tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn E.Coli gây tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh/
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Mức độ ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 1 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Xác định tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn salmonella spp. Phân lập từ vịt con bị bệnh trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
  Tóm tắt  PDF
 • T. 24, S. 2 (2017) - Nghiên cứu khoa học
  Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus suis type 2 ở lợn giết mổ trên địa bàn thành phố Huế và tạo dòng, biểu hiện gene mã hóa 6-phosphogluconate - dehydrogenase protein trong E.Coli BL21
  Tóm tắt  PDF