Chi tiết về Tác giả

Hồng Loan, Nguyễn Vũ Thụy

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Co cơ tử cung và một số chỉ tiêu huyết học liên quan đến tình trạng sinh đẻ của chó mẹ và sức sống cho sơ sinh
    Tóm tắt  PDF