Chi tiết về Tác giả

Nguyên và cs, Nguyễn Văn

  • T. 18, S. 1 (2011) - Nghiên cứu khoa học
    KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LỢN CON MẮC BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM TỈNH THÁI NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF