Chi tiết về Tác giả

Phước Ninh, Nguyễn Thị

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định sự hiện diện DUCK CIRCOVIRUS và REIMERELLA ANATIPESTIFER từ các ca bệnh bại huyết trên vịt bằng kỹ thuật PCR
    Tóm tắt  PDF